skip to Main Content
(61) 8-132-321 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie świadczy usługi w zakresie:

  1. Profilowanie dróg
  2. Zasypywanie zadoleń gruzem betonowo-ceglanym
  3. Usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej
  4. Usługi podnośnikiem koszowym ( wycinka drzew )
  5. Usługi koparką i minikoparką
  6. Pielęgnacja terenów zielonych
  7. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg
  8. Prace budowlano-rozbiórkowe
  9. Układanie kostki brukowej
  10. Wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacji sanitarnej

Wszelkie informacje dotyczące w/w usług można uzyskać  u Kierownika  Działu DDR  Krzysztofa Brylczaka
kom. 697 887 371, e-mail: krzysztof.brylczak@zukmosina.pl

 

Back To Top