skip to Main Content
(61) 8-132-321 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

linia 691

Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice

Obowiązuje od 4 września 2017 r. do 14 października 2017 r.

linia 692

Mosina – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe

Obowiązuje od 19 września 2016 r.

Linia zastępcza

Mosina Dworzec PKP – Mosina Śremska/Jasna

Obowiązuje od 6 marca 2017 r.

linia 698

Mosina – Rogalinek – Wiórek – Rogalin – Świątniki

Obowiązuje od 17 stycznia 2017 r.

linia 693

Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki – Baranowo – Sowiniec – Mosina

Obowiązuje od 24 lipca 2017 r. do 2 września 2017 r.

linia 699

Mosina – Sasinowo – Radzewice – Mieczewo – Kórnik

Obowiązuje od 16 stycznia 2017 r.

Back To Top