skip to Main Content
(61) 8-132-321 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Dział Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie:

  1. zbieranie odpadów komunalnych i segregowanych od odbiorców indywidualnych i firm
  2. sprzątanie miasta i gminy
  3. zamiatanie ulic i placów
  4. koszenie trawy
  5. wywóz odpadów pobudowlanych
    • odpady pobudowlane zmieszane (KP7)
    • odpady pobudowlane -gruz (KP4)
  6. wywóz nieczystości płynnych

Kontakt
e-mail: wywozy@zukmosina.pl

tel. kom. 697 888 323
telefony : 618 132-321 w.2, 618 132-337 w.2, kom. 697-888-420

Back To Top