skip to Main Content
(61) 8-132-321 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina
Odpady Segregowane (miasto Mosina)
ODPADY Segregowane (wioski)
odpady zmieszane (wioski)
odpady SEGREGOWANE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
odpady zmieszane (miasto MOSINA)
odpady zmieszane tereny niezamieszkałe ZAKŁADY (miasto mosina)
odpady zmieszane tereny niezamieszkałe ZAKŁADY (wioski)
INFORMACJA O SEGREGACJI OD 2018 ROKU I BIOODPADACH
ODPADY WIELKOGABARYTOWE II POŁOWA 2018
ODPADY BIO 2018 (MIASTO MOSINA)
ODPADY BIO 2018 (WIOSKI)
ODPADY ZIELONE 2018(WIOSKI)
ODPADY ZIELONE (MIASTO MOSINA)
Back To Top