skip to Main Content
(61) 8-132-321 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina
ODPADY BIO IV-XII 2019 (MIASTO MOSINA)
ODPADY BIO IV-XII 2019 (WIOSKI)
odpady zmieszane tereny niezamieszkałe ZAKŁADY (miasto mosina)
odpady zmieszane tereny niezamieszkałe ZAKŁADY (wioski)
odpady SEGREGOWANE, zmieszane, bio IV-XII 2019 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Odpady Segregowane IV-XII 2019(miasto Mosina)
ODPADY Segregowane IV-XII 2019 (wioski)
INFORMACJA O SEGREGACJI OD 2018 ROKU I BIOODPADACH
odpady zmieszane IV-XII 2019 (miasto MOSINA)
odpady zmieszane IV-XII 2019 (wioski)
ODPADY ZIELONE IV-XI 2019 (MIASTO MOSINA)
ODPADY ZIELONE IV-XI 2019 (GMINA MOSINA)
ODPADY WIELKOGABARYTOWE II PÓŁROCZE 2019 (MIASTO I GMINA MOSINA)
Back To Top