skip to Main Content
(61) 8-132-321 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina
ODPADY BIO 2019 (MIASTO MOSINA)
ODPADY BIO 2019 (WIOSKI)
odpady zmieszane tereny niezamieszkałe ZAKŁADY (miasto mosina)
odpady zmieszane tereny niezamieszkałe ZAKŁADY (wioski)
odpady SEGREGOWANE, zmieszane, bio WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Odpady Segregowane (miasto Mosina)
ODPADY Segregowane (wioski)
INFORMACJA O SEGREGACJI OD 2018 ROKU I BIOODPADACH
odpady zmieszane (wioski)
odpady zmieszane (miasto MOSINA)
Back To Top