Aktualności

07-01-2015r. - ZMIANA OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

 "Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o." w Mosinie informuje, iż z dniem 12-01-2015r. obowiązuje nowa stawka za wywóz nieczystości płynnych w wysokości 20,00 zł brutto za 1m3.

2015-06-15 - Zmiana rozkładu jazdy linii 691 od 15-06-2015r.

Informujemy,że od dnia 15-06-2015r. obowiązuje nowy rozkład jazdy linii 691.

Rozkład jazdy do pobrania w zakładce "rozkład jazdy linii 691".

2014-11-21 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z posesji mieszkalnych Gminy Mosina za okres 12.2014 - 12.2015

Harmonogram jest do pobrania w pliku PDF - POBIERZ

06/2013 - Zakup pojemników

W związku ze zmianą systemu odbioru odpadów uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zakupu użytkowanego przez Państwa dotychczas pojemnika na śmieci. Ceny pojemników kształtują się następująco:

  1. pojemnik 120 L – 40 zł brutto,
  2. pojemnik 240 L – 60 zł brutto,
  3. pojemnik 1.100 L – 300 zł brutto.

W przypadku nie skorzystania z powyższej propozycji pojemniki zostaną zabrane.

Chęć wykupu pojemnika można zgłosić pisząc na e-mail: wywozy@zukmosina.pl lub bezpośrednio w siedzibie Firmy. Możliwa będzie również zapłata za pojemnik u kierowcy podczas odbioru pojemników.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi , obowiązujący na terenie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"  w Czempiniu:

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z  ustawy. Należy do nich między innymi zapewnienie pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Alternatywą dla kupna nowego pojemnika jest odkupienie używanego pojemnika lub dzierżawa od firmy wywozowej, która od 1 lipca będzie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.  Przedsiębiorstwa świadczące usługi są zobowiązane do przekazania właścicielom nieruchomości pojemników w formie użyczenia lub najmu z możliwością pobierania opłaty.

Adres strony internetowej z regulaminem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czo-selekt/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=37&id=37&str=1

29.03.2013 - KOMUNIKAT


więcej

05.02.2013 - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ FAKTURY


więcej

29.01.2013

Aktualizacja cen na wywóz nieczystości stałych


więcej

28.12.2011r. - Zmiana opłaty targowiskowej

Zgodnie z XVIII/124/11 Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2011r. od dnia 01.01.2012r. ulega zmianie opłata targowiskowa.


więcej

15 czerwca 2011

Nasza firma "Zakład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie, z myślą o poprawie i usprawnieniu usług realizowanych na rzecz naszej społeczności, wprowadza indywidualne rachunki bankowe dla każdego kontrahenta.
Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne konta bankowe, a także o podanie w tytule wpłaty, numeru potwierdzenia wykonania usługi lub numeru faktury.

31 marca 2011 - CENNIK

"Zakład Usług Komunalnych"
Sp. z o.o. w Mosinie

62-050 Mosina ul. Sowiniecka 6G
Tel. (061)8132-321

W związku z wzrostem opłat za składowanie nieczystości na wysypisku, oraz oczyszczalni, jak również wzrostem cen paliw i olejów
wprowadza się z dniem 01.02.2011r. nowe ceny na świadczone usługi.


więcej

31 stycznia 2011 - Szanowni Państwo

Informujemy , że od dnia 01.02.2011r. Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wprowadza nowy sposób rozliczania za odbiór nieczystości stałych i płynnych. Rezygnujemy z dotychczasowego sposobu rozliczania, polegającego na wystawieniu oddzielnej zbiorczej faktury za wywóz nieczystości.
Po każdorazowym wywozie zostanie wystawione przez kierowcę potwierdzenie wykonania usługi, które należy uregulować w terminie 21 dni od daty wystawienia potwierdzenia. Płatności można dokonać u kierowcy, w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie lub przelewem na konto bankowe.

17 listopada 2010 - REGULAMIN

indywidualnego rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez
"Zakład Usług Komunalnych " Sp. z o.o.w Mosinie


więcej

17 listopada 2010

Mosina, dnia 10.11.2010r.

REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY MOSINA


więcej

Copyright © 2011 ZUK Mosina
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl